تنوع ژنتیکی نادر در 10 ژن به طور قابل توجهی خطر اسکیزوفرنی را افزایش می دهددر یکی از بزرگترین مطالعات ژنتیکی در نوع خود، محققان با سرمایه گذاری توسط موسسه ملی سلامت روان، تغییراتی را در 10 ژن شناسایی ،د که به طور قابل توجهی خطر ابتلا به اسکیزوفرنی را افزایش می دهد – اطلاعاتی که می تواند به شناسایی اه، درم، جدید کمک کند.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2022/rare-genetic-variation-in-10-genes-substantially-raise-the-risk-for-،phrenia?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary