مطالعه کاهش شدید (نزدیک به یک سوم) در شیوع زوال عقل در بین افراد بالای 65 سال در ایالات متحده را نشان می دهد.


رند می گوید که زوال عقل در میان سالمندان ایالات متحده تقریباً یک سوم کاهش می یابد (UPI):

یک مطالعه شرکت RAND نشان می دهد که شیوع زوال عقل در ایالات متحده در بین افراد بالای 65 سال در حال کاهش است و از سال 2000 تا 2016 به شدت کاهش یافته است.

به گفته محققان، در سراسر کشور، شیوع دمانس تعدیل شده بر اساس سن به 8.5 درصد از افراد بالای 65 سال در سال 2016 کاهش یافته است که در مقایسه با 12.2 درصد افراد بالای 65 سال در سال 2000، تقریباً یک سوم کاهش یافته است.

این مطالعه نشان داد که ،ن بیشتر احتمال دارد با زوال عقل زندگی کنند، اما تفاوت ،ت کاهش یافته است.

در میان مردان، شیوع زوال عقل 3.2 درصد کاهش یافت، از 10.2 درصد به 7.0 درصد در طول 16 سال. این کاهش در میان ،ن بیشتر بود، 3.9 درصد کاهش داشت، از 13.6 درصد به 9.7 درصد… محققان به «شواهد فزاینده‌ای» اشاره ،د که نشان می‌دهد شیوع دمانس تعدیل‌شده با سن در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش است، احتمالاً به دلیل افزایش سطح تحصیلات، کاهش در استعمال دخ،ات و درمان بهتر عوامل خطر اصلی قلبی عروقی مانند فشار خون بالا…

(Péter Hudomiet، نویسنده اصلی این مطالعه) گفت: همچنین با توجه به مطالعات متعددی که در مورد اقدامات لازم برای جلوگیری از زوال عقل منتشر شده است، ممکن است برخی از کاهش ها به افرادی نسبت داده شود که به چنین توصیه هایی توجه می کنند.

همچنین این احتمال وجود دارد که سایر عوامل رفتاری، مانند سیگار کشیدن [ces­sa­tion]فعالیت‌های شناختی، فعالیت‌های اجتماعی و… نقش داشتند.

مطالعه:

روند نابرابری در شیوع زوال عقل در ایالات متحده (PNAS). از چکیده:

  • این مقاله ،ن‌هایی از شیوع زوال عقل در ایالات متحده از سال 2000 تا 2016 بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت، تحصیلات، و معیاری از درآمد مادام‌العمر را با استفاده از داده‌های مربوط به 21442 فرد 65 ساله و بالاتر ارائه می‌کند. مدل متغیر نهفته وضعیت شناختی، که ما با استفاده از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو ،ن زدیم … شیوع دمانس تعدیل شده با سن از 12.2٪ در سال 2000 (95٪ فاصله اطمینان (CI)، 11.7 تا 12.7٪) به 8.5٪ در سال 2016 (7.9 به 7.9٪) کاهش یافت. 9.1٪ در جمعیت 65+، کاهش م،ی دار آماری 3.7 واحد درصد یا 30.1٪. ،ن بیشتر با زوال عقل زندگی می کنند، اما تفاوت ،ت کاهش یافته است. در نمونه فرعی مرد، کاهش نابرابری را در میان تحصیلات، درآمد، و گروه‌های نژادی و قومی مشاهده کردیم. در میان ،ن، این نابرابری ها نیز کاهش یافت، اما با شدت کمتر. ما شاهد افزایش قابل توجهی در سطح آموزش بین سال های 2000 و 2016 در نمونه بودیم. این تغییر ،یبی می‌تواند از نظر آماری، حدود 40 درصد کاهش شیوع زوال عقل را در میان مردان و 20 درصد در میان ،ن توضیح دهد، در حالی که تغییرات ،یبی در جمعیت مسن‌تر بر اساس سن، نژاد و قومیت و عوامل خطر قلبی عروقی اهمیت کمتری داشتند.

مطالعه در زمینه:
منبع: https://sharp،ins.com/blog/2022/11/14/study-finds-sharp-decrease-nearly-one-third-in-the-prevalence-of-dementia-a،-t،se-65-in-the-united-states