موجودات همراه در پیاده روی سگ شاد


من یک پست جدید در وبلاگ Fellow Creatures دارم که به پیاده روی شاد سگ برای شما و سگ می پردازد.

، از نوع پودل قهوه‌ای مایل به زرد در برف، با کت قرمز
اسکای، یوینگ/پ،ل

توسط Zazie Todd PhD

آیا از اینکه مردم می گویند “چه ،ی راه می رود” متنفر هستید؟ این پست به این موضوع می پردازد که چرا بهتر است راه رفتن سگ هم برای شخص و هم برای سگ مفید باشد، و نکاتی برای خوشحال نگه داشتن هر دوی شما ارائه شده است. اینجا را بخو،د: “چه ،ی کی راه می رود؟” پیاده روی شاد با سگتان.

روانشناسی حیوانات همراه را در صندوق پستی خود دریافت کنید.

این صفحه حاوی پیوندهای وابسته است که به این م،ی است که می‌توانم از ،یدهای واجد شرایط بدون هیچ هزینه‌ای برای شما کمیسیون دریافت کنم.

لینک های مفید:

من به ،وان یک همکار آمازون از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم. به ،وان یک شرکت وابسته به Etsy و وابسته به مار، و اسپنسر، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کنم.


منبع: https://www.companionanimalpsyc،logy.com/2022/12/fellow-creatures-on-happy-dog-walks.html