همه چیز درباره سندرم ایمپوستر – تعریف، اثرات سلامتی و مقابله با آن


تحقیقات کافی برای گفتن اینکه چه چیزی واقعاً باعث ایجاد سندرم ایمپوستر می شود وجود ندارد، اما برخی چیزها به نظر می رسد که با آن مرتبط هستند و همچنین عواملی وجود دارد که ممکن است نحوه تجربه افراد را تغییر دهد. برخی عبارتند از:

نژادپرستی و ،ت گرایی

دکتر کوکلی توضیح می دهد که اشکال مختلف ظلم، مانند نژادپرستی و تبعیض ،، می تواند بر نحوه تجربه احساسات فریبکارانه افراد رنگین پوست و ،ن تأثیر بگذارد.

من استدلال می‌کنم که نابرابری‌های سیستمی عامل ا،ر سندروم فریبنده است. ژنو ریناگا آبیکو، دکترابر اساس تجربه بالینی خود، یک روانشناس بالینی که در کار با مشتری، که مرتباً با ظلم و ستم روبرو هستند، از جمله ،، که به ،وان BIPOC یا LGBTQ+ شناخته می شوند، تخصص دارد.

کوکلی می‌گوید در عین حال، از بین بردن همه اشکال ستم ،وماً وجود پدیده فریبکار را به کلی از بین نمی‌برد. او خاطرنشان می کند:[We] داده‌ای برای حمایت از این ایده که افرادی که به حاشیه رانده شده‌اند به طور نامتن،ی تحت تأثیر احساسات فریبکارانه قرار می‌گیرند، ندارند. “این توسط تحقیقات پشتیب، نمی شود. اما چیزی که من بحث می‌کردم و دیگران استدلال می‌،د این است که افرادی که هویت‌های به حاشیه رانده شده‌اند، تمایل دارند احساسات جعلی را کمی متفاوت از افرادی که به حاشیه رانده نشده‌اند، تجربه کنند.»

کوکلی می‌گوید وقتی یک مرد سفیدپوست احساسات فریبنده‌ای را تجربه می‌کند، احتمالاً به دنیا وابسته نیست و به دلیل هویتش به ،وان یک مرد سفیدپوست احساس حقارت می‌کند. اما زم، که افراد به حاشیه رانده شده گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند فریبکار هستند، معمولاً به دلیل برخی نشانه‌ها در محیط است که باعث می‌شود شایستگی، توانایی‌ها و شایستگی‌هایشان را زیر سوال ببرند.»

او می‌گوید که اغلب به رنگ پوست آن‌ها مرتبط است، اما می‌تواند به ،ت و سایر هویت‌های اجتماعی نیز مرتبط باشد. کوکلی می‌گوید: «به این م،ا نیست که افراد به حاشیه رانده شده بیشتر احساسات فریبکارانه را تجربه می‌کنند، بلکه این است که ماهیت احساسات تقلبی بیشتر به نشانه‌های محیط خارجی مرتبط با سرکوب شدن مرتبط است.»

تروما و اضطراب

همچنین برخی از ویژگی‌ها و تاریخچه‌های شخصی وجود دارد که ممکن است بر احتمال اینکه احساس کنید یک شیاد هستید تأثیر می‌گذارد. دکتر Reynaga Abiko می‌گوید که در تجربه‌اش به‌،وان یک پزشک، آسیب‌های شخصی و اضطراب می‌تواند به ایجاد احساس دروغگویی در فرد کمک کند.

او می‌گوید افرادی که تروما را تجربه کرده‌اند اغلب سیستم‌های عصبی دارند که برای ایمن ماندن در حالت هوشیاری بالا باقی می‌مانند و معمولاً ناخودآگاه هستند. او توضیح می دهد که این فعال شدن بیش از حد سیستم عصبی آنها – همراه با اینکه چگونه حس خود به احتمال زیاد تحت تأثیر این ضربه قرار گرفته است – می تواند باعث شود فرد نسبت به پیام هایی که باعث می شود احساس کند یک شیاد است، حساس تر شود. گفته می‌شود، هر ،ی که تروما دارد، احساسات فریبنده را تجربه نخواهد کرد.

کمال گرا بودن

در همین حال، تحقیقات کوکلی نشان داده است که اشکال ناسالم کمال گرایی به طور مثبت با احساسات جعلی مرتبط است – و داشتن عزت نفس پایین می تواند یکی از مواردی باشد که این دو را به هم مرتبط می کند.

کوکلی می گوید که تلاش برای کامل بودن واقعا واقع بینانه نیست. اگر استانداردهای بسیار بالایی برای خود دارید و معتقدید که استانداردهای بالای شما برآورده نشده است، این کمال گرایی ناسازگار است – کمال گرایی که می تواند به نتایج ناسالم منجر شود. او می‌گوید سخت کار ، برای رسیدن به استانداردی که رسیدن به آن غیرممکن است، شما را مستعدتر می‌کند که احساس کنید یک شیاد هستید.

او اضافه می‌کند که اگر عزت نفس پایین‌تری دارید، این باعث می‌شود در برابر کمال‌گرایی‌تان آسیب‌پذیرتر شوید که با احساسات فریبنده مرتبط است. اگر در عوض، عزت نفس بالاتری داشته باشید، می تواند تأثیر کمال گرایی را بر احساسات فریبنده کاهش دهد.

داشتن یک سبک اسناد خارجی (یا تمایل به این احساس کنید که موفقیت های شما به “شانس” مرتبط است)

پژوهش تحقیقات نشان می دهد که احساسات فریبکارانه زیاد را با داشتن سبک اسناد خارجی مرتبط کرده است. داشتن یک سبک اسناد خارجی به این م،ی است که شما یک ترفیع دریافت می کنید، و به جای اینکه فکر کنید به دلیل داخلی است – “من آن را دریافت کردم زیرا در کارم خوب هستم” – در عوض معتقدید که این فقط به دلیل عوامل بیرونی اتفاق افتاده است: “من تازه دریافت کردم خوش شانس، به همین دلیل،” با توجه به انجمن روانشناسی آمریکا (APA) تعریف.


منبع: https://www.everydayhealth.com/emotional-health/imposter-syndrome/guide/