کاهش وزن اغلب نتیجه معکوس می دهد. چرا پزشکان و خانواده ها این کار را انجام می دهند؟


پائولین سوبلمن، مشاور حقوقی کارمند 52 ساله در شهر نیویورک، چند سال پیش احساس فشردن در قفسه سینه خود کرد. او نگران بود که ممکن است نشانه یک مشکل جدی قلبی باشد، بلافاصله به دنبال پزشک رفت. اولین مشکلی که سوبلمن که پنج فوت و یک اینچ قد دارد با آن مواجه شد این بود که هیچ یک از لباس‌های اتاق امتحان به قاب 200 پوندی و سایز 3XL او نمی‌خورد. وقتی دکتر وارد شد، او می‌گوید به بدن او نگاه کرد که از روپوش نامن، بیرون ریخته بود و با چشمان درشت و صورت درهم، انزجار خود را نشان داد. این نگاهی است که سوبلمن فراموش نمی کند.

او به یاد می آورد: «من احساس شرم باورن،ی داشتم، از اینکه دکترم با نگاه ، به بدن من وحشت زده می شود.

اگرچه پزشک به درستی او را تشخیص داد
منبع: https://www.nationalgeographic.com/science/article/weight-shaming-frequently-backfiresso-why-are-doctors-and-family-doing-it