گالوپ: اعضای ژنرال Z لزبین، همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا نسبت به همسالان خود اضطراب، غم و اندوه بیشتری گزارش می‌کنند.


بر اساس یک نظرسنجی، اعضای ،بین، همجنس‌گرا و دوجنس‌گرای نسل Z، سطوح بالاتری از اضطراب و غمگینی را نسبت به همسالان خود گزارش ،د.

یک گالوپ نظرسنجی روز پنجشنبه منتشر شد نشان داد 71 درصد از افراد 18 تا 25 ساله که به ،وان یک گرایش ، به غیر از مستقیم یا دگرجنسگرا شناخته می شوند، گزارش دادند که در طول روز گذشته احساس اضطراب داشتند. فقط 52 درصد از آن گروه سنی که خود را مستقیم می شناسند همین را گفتند.

افراد جوان ،بین، همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا نیز بسیار کمتر احتمال داشت که روز قبل خوشحال باشند، با تنها 65 درصد در مقایسه با 80 درصد از پاسخ‌دهندگان مستقیم یا دگرجنس‌گرا در گروه سنی که می‌گفتند بیشتر احساس شادی می‌کنند. روز قبل.

بیش از سه چهارم از افرادی که تمایلات ، غیر از دگرجنس‌گرایان داشتند، گفتند که احساس استرس می‌کنند و بیش از 40 درصد گفتند که در طول روز احساس غمگینی می‌کنند – هر کدام 8 امتیاز بیشتر از این رقم برای افراد مستقیم.

نظرسنجی‌ها همچنین دریافتند که بزرگسالان جوان همجنس‌گرا، همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا نسبت به بزرگسالان جوان مستقیم، بیشتر احتمال دارد سطح سلامت رو، و جسمی بدتری را گزارش کنند.

بیش از 60 درصد از افراد ،بین، همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا گفتند که از سلامت رو، منصفانه یا ضعیفی برخوردارند و بیش از نیمی از آنها گفته‌اند که سلامت جسم، منصفانه یا ضعیفی دارند.

در همین حال، بیش از 60 درصد از افراد دگرجنس‌گرا گفته‌اند که از سلامت رو، عالی یا خوب و نزدیک به 70 درصد گفته‌اند که از سلامت جسم، عالی یا خوب برخوردارند.

گالوپ در تجزیه و تحلیل خود از نتایج گفت که مشکلات سلامت رو،، عاطفی و جسمی در میان همه آمریکایی‌ها افزایش یافته است، اما اعضای نسل Z در جامعه LGBTQ با نرخ بالاتری نسبت به همتایان خود این مسائل را تجربه می‌کنند.

بر اساس تحلیل گالوپ، «نتایج نشان می‌دهد که مبارزات عاطفی روزانه این جوانان بر سلامت جسمی و رو، آن‌ها تأثیر می‌گذارد و به حمایت بیشتری نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند در مسیرهای تحصیلی، شغل و زندگی خود پیشرفت کنند».

این نظرسنجی از 24 آوریل تا 8 مه در میان افراد 18 تا 25 ساله انجام شد، از جمله 543 پاسخ دهنده که خود را مستقیم یا دگرجنس گرا معرفی ،د و 239 پاسخ دهنده که به ،وان یک گرایش ، دیگر معرفی شدند. حاشیه خطا 8.3 امتیاز بود.

حق چاپ 2023 Nexstar Media Inc. کلیه حقوق محفوظ است. این مطالب را نمی توان منتشر کرد، پخش کرد، بازنویسی کرد یا دوباره توزیع کرد.


منبع: https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/4073998-،-gay-and-،-gen-z-members-report-higher-anxiety-sadness-than-،rs-gallup/