INFP در مقابل ENFP: شما کدام یک هستید؟


آیا احساس می کنید که بین تیپ های شخصیتی INFP و ENFP دویده شده اید؟ این دو شخصیت شباهت‌های زیادی دارند، بنابراین طبیعی است که افراد هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تیپ برایشان من،‌تر است، احساس گیر افتادن کنند. در مقاله امروز ما قصد داریم به تجزیه برخی از تفاوت‌های بین این دو نوع کمک کنیم تا بتو،د مشخص کنید که کدام نوع شخصیت واقعاً من،‌ترین تیپ شماست. ما می د،م که این سفر می تواند طول، و دشوار باشد، بنابراین امیدواریم این مقاله برای شما ساده، قابل درک و روشنگر باشد.

بیا شروع کنیم!

زمان ،نی مطالعه: 7 دقایق

INFP در مقابل ENFP: چگونه تفاوت ها را تشخیص دهیم

اینفوگرافیک تفاوت بین INFP و ENFP را توصیف می کند.  #ENFP #INFP

چگونه INFP ها و ENFP ها دنیا را متفاوت می بینند

تفاوت اصلی بین INFP و ENFP جهت گیری آنها به سمت جهان است. INFP ها درونگرا هستند و تمایل دارند بیشتر بر دنیای درونی افکار، احساسات و تخیل خود تمرکز کنند. آن‌ها محیط‌های آرام را ترجیح می‌دهند و احساس می‌کنند با گذشت زمان تنها هستند. قبل از تعامل با جهان، ابتدا باید افکار و احساسات خود را بررسی کنند.

از سوی دیگر ENFP ها برونگراهایی هستند که بیشتر بر دنیای بیرون تمرکز می کنند. آنها تمایل دارند با تعامل با دیگران و ورود به دنیای واقعی انرژی بگیرند. آنها تمایل دارند همانطور که افکار در ذهنشان ظاهر می شود صحبت کنند. و بنابراین در مکالمه بسیار سریع تر هستند، به راحتی با صدای بلند فکر می کنند و ایده تولید می کنند. ENFP ها همچنین به زمان تنهایی نیاز دارند، اما اگر زمان تنهایی بیش از حد طول، شود و به اندازه کافی در دنیای واقعی تحریک نشوند، می توانند خسته و بی قرار شوند.

وجه اشتراک INFP و ENFP:

علیرغم جهت گیری های مختلف، INFP ها و ENFP ها اشتراکات زیادی دارند. هر دو نوع عملکردهای شناختی ی،، دارند و بنابراین اطلاعات را پردازش می کنند و به روش های بسیار مشابه تصمیم می گیرند.

کارکردهای شناختی چیست؟

کارکردهای شناختی بلوک های سازنده تیپ شخصیتی هستند. درک این نکته مهم است که هر فرد، صرف نظر از تیپ شخصیتی خود، دو کارکرد برونگرا (برونگرا) و دو کارکرد درونگرا (درون گرا) را ترجیح می دهد. ترتیب عملکرد این چهار عملکرد به تیپ شخصیتی مایرز-بریگز چهار حرفی هر فرد اختصاص دارد.

به ،وان مثال: چهار عملکرد شناختی ترجیح داده شده و مش، توسط ENFP و INFP عبارتند از: شهود برونگرا، تفکر برونگرا، احساس درونگرا و حس درونگرا. با این حال، آنها به ترتیب کمی متفاوت بین دو تیپ شخصیتی ظاهر می شوند:

  • کارکردهای شناختی ENFP: (1) شهود برونگرا > (2) احساس درونگرا > (3) تفکر برونگرا > (4) حس درونگرا
  • کارکردهای شناختی INFP: (1) احساس درونگرا > (2) شهود برونگرا > (3) حس درونگرا > (4) تفکر برونگرا

یک ENFP یک برونگرا در نظر گرفته می شود زیرا آنها عملکرد اصلی بیرونی خود (شهود برونگرا) را بر عملکرد درونگرای اصلی خود (احساس درونگرا) ترجیح می دهند. به همین ترتیب، یک INFP به ،وان یک درونگرا طبقه بندی می شود، زیرا آنها عملکرد اصلی درونگرای خود (احساس درونگرا) را به عملکرد اصلی بیرون گرا خود (شهود برونگرا) ترجیح می دهند.

چگونه کارکردهای شناختی در INFP و ENFP نشان داده می شوند؟

هر دو INFP و ENFP بسیار شهودی، تخیلی و هیج، هستند. آنها عمیقاً به اعتقادات و علایق خود اهمیت می دهند و بر یافتن راه هایی برای تبدیل جهان به مک، بهتر متمرکز هستند.

هر دو نوع همچنین می توانند رویاپردازان ایده آل گرا باشند که آینده ای را می بینند که دیگران آن را نمی بینند. برای آنها ممکن است سازگاری با انتظارات و هنجارهای جامعه دشوار باشد. اما در عین حال، آنها شور و شوقی عفونی دارند که دیگران را برمی انگیزد.

به ،وان افراد شهودی برونگرا، هم INFP ها و هم ENFP ها از تفکر خارج از چارچوب و ایجاد ایده ها و امکانات لذت می برند. آنها معمولاً می توانند تصویر بزرگتر را در هر شرایطی ببینند. و آنها در ارائه راه حل های خلاقانه برای مشکلات پیچیده مهارت دارند. دنیای آنچه که «می‌تواند باشد» هیجان‌انگیزتر از دنیای آنچه «هست» است.

هر دو INFP و ENFP با استفاده از یک عملکرد شناختی به نام احساس درونگرا یا به اختصار “Fi” تصمیم می گیرند. این بدان م،ی است که هر دو نوع به جای منطق بیرونی یا انتظارات اجتماعی، بر اساس ارزش ها و باورهای خود هدایت می شوند. آنها همچنین میل به احساس اصالت در هر جنبه ای از زندگی دارند و می کوشند تصمیماتی بگیرند که با حقیقت درونی آنها هماهنگ باشد. حتی اگر به هماهنگی و رابطه اهمیت می دهند، اگر بخواهند به ارزشی که به آن اعتقاد دارند پایبند بمانند، هماهنگی را ناراحت یا نادیده می گیرند.

نحوه برخورد INFP ها و ENFP ها به عمل:

یکی از راه‌های تمایز بین INFP و ENFP نحوه برخورد آنها با عمل است. ENFP ها تمایل دارند ابتدا اقدام کنند، سپس بعداً پردازش کنند. آنها با خودانگیختگی رشد می کنند و دوست دارند چیزهای جدید را امتحان کنند. از سوی دیگر، INFP ها تمایل دارند ابتدا پردازش کنند و قبل از اقدام به اطلاعات زیادی نیاز دارند. آنها ترجیح می دهند از قبل برنامه ریزی کنند و همه گزینه های خود را قبل از تصمیم گیری بسنجید. این گاهی اوقات می تواند منجر به عدم تصمیم گیری شود، اما همچنین تضمین می کند که آنها انتخاب های آگاهانه ای انجام می دهند.

ENFP ها ممکن است بیش از حد تکانشگر و پراکنده باشند و INFP ها ممکن است بیش از حد غیرقطعی و غیرفعال باشند. در عین حال، ENFP ها می توانند ایده های نوآورانه را به سرعت زنده کنند، در حالی که INFP ها واقعاً می توانند به درک عمیقی از یک مشکل انس، دست یابند.

نکته این است که هیچ یک از تیپ های شخصیتی ذاتا بهتر از دیگری نیست! اما اگر می‌خواهید بفهمید کدام نوع برای شما من،‌تر است، ممکن است بخواهید در نظر بگیرید که آیا بیشتر از نوع اول عمل هستید یا یک نوع درون‌نگری. آیا بیشتر با تکانشگری مبارزه می کنید یا بی عملی؟

ناامنی های INFP و ENFP:

هر تیپ شخصیتی نسبت به عملکرد شناختی ضعیف خود ناامنی دارد. برای ENFP ها این عملکرد شناختی حس درونگرا یا به اختصار «Si» است. برای INFP ها، این عملکرد شناختی تفکر برونگرا یا به اختصار «Te» است. این تمایل در ناامنی های مختلف برای هر یک از این دو تیپ شخصیتی آشکار می شود.

ENFP ها بیشتر با ناامنی ها و آسیب پذیری های حس درونگرا مبارزه می کنند. اغلب آنها در تلاش هستند تا به یک روال عادت کنند، به گذشته فکر کنند یا روی جزئیات تمرکز کنند. آنها تمایل دارند از پروژه ای به پروژه دیگر بپرند و می توانند در اختراع مجدد چرخ گیر کنند زیرا به جزئیات و درس های گذشته توجه نمی کنند. ممکن است هر روز برای ENFP متفاوت باشد و آنها ممکن است برای ساده ، زندگی خود با ایجاد برخی روال های ساده و سالم تلاش کنند. آنها همچنین ممکن است سلامت خود یا واقعیت های عملی زندگی را به نفع ماجراجویی و ایده های بدیع نادیده بگیرند.

از سوی دیگر، INFP ها بیشتر با ناامنی ها و آسیب پذیری های تفکر برونگرا مبارزه می کنند. اغلب آنها برای سنجش عینی تصمیمات، سازماندهی ماندن یا انجام اقدامات قاطع تلاش می کنند. انتقاد یا تفویض اختیار برای INFPها می تواند بسیار دشوار باشد، در حالی که ENFPها سریعتر وارد این نوع تمرین می شوند حتی اگر دوست نداشته باشند رئیس یا انتقادی باشند.

کدام ناامنی بیشتر با آنچه تجربه کرده اید همسو می شود؟ این می تواند به شما کمک کند تا نوع خود را روشن کنید!

چگونه ENFP ها و INFP ها “حلقه” می کنند:

وقتی یک طرفه باشند، این دو تیپ شخصیتی می توانند بسیار متفاوت ظاهر شوند. حلقه جایی است که شخصی بین دو طرف برونگرا یا درونگرا تیپ شخصیتی خود به جلو و عقب می چرخد.

برای یک ENFP، این شبیه چرخش به جلو و عقب بین شهود برونگرا، عملکرد غالب آنها، و تفکر برونگرا، کارکرد سوم آنها است. وقتی این اتفاق می افتد، آنها احساس درونگرا و حس درونگرا را دور می زنند. هنگامی که ENFP ها در یک حلقه قرار می گیرند، به نظر می رسند شلوغ، پراکنده، تکانشی، و کمی خودپسند. آنها می توانند در مشغله های کاری گیر کنند، دیوانه وار خود را به کارها بیاندازند و دیگران را درگیر آنها کنند، فقط تا نیمه کاره دنده ها را عوض کنند.

برای یک INFP، حلقه شبیه چرخش به جلو و عقب بین احساس درونگرا، عملکرد غالب آنها، و حس درونگرا، عملکرد سوم آنها است. وقتی این اتفاق می‌افتد، شهود برون‌گرا و تفکر برون‌گرا را دور می‌زنند. هنگامی که INFP ها در یک حلقه هستند، در دنیای خود گم شده به نظر می رسند و از واقعیت جدا شده اند، گویی در حال رویاپردازی یا زندگی در یک سرزمین خیالی هستند. آن‌ها می‌توانند در مورد ایده‌هایی که مطرح می‌شوند، تلاش کنند و برای مدت طول، بدون هیچ پیشرفت واقعی در گیر مانده باشند. آن‌ها همچنین ممکن است خاطرات نوستالژیک یا روال‌های روزمره را تا حدی مرور کنند که در یک شیار گیر کرده و در مورد هر چیز ناآشنا یا جدید مضطرب شوند.

هر ، در مقطعی از زندگی خود با یک “حلقه” مواجه می شود، اما به نظر می رسد کدام یک از این تجربیات بیشتر با آن مواجه شده اید؟

هنوز مطمئن نیستید که کدام نوع مال شماست؟

اگر هنوز مطمئن نیستید که کدام نوع مال شماست، نگران نباشید. منابع بسیار خوبی وجود دارد که به شما کمک می کند تا تفاوت های بین INFP و ENFP را بیشتر کشف کنید. شما می تو،د ما را بگیرید پرسشنامه شخصیت. یا می تو،د از MBTI® رسمی استفاده کنید اینجا.

همچنین می‌تو،د مقاله ما در مورد عملکردهای شناختی را بخو،د تا درک بهتری از آنهایی که بیشتر با آن‌ها در ارتباط هستید به دست آورید.

INFP ها، ENFP ها، INFJ ها و ENFJ ها وقتی ناسالم هستند چه احساسی دارند

روال های صبحگاهی الهام بخش برای INFP، ENFP، INFJ و ENFJ

یک راهنمای عمیق برای نحوه تفکر INFP و ENFP
منبع: https://www.psyc،logy،.com/infp-vs-enfp-which-one-are-you/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=infp-vs-enfp-which-one-are-you