NIMH » درمان ضد رتروویروسی طولانی اثر HIV را در افراد دارای مسکن ناپایدار، بیماری های روانی، اختلال مصرف مواد سرکوب می کند.


مطالعه پشتیب، شده توسط NIH نشان می‌دهد که ART تزریقی ممکن است نتایج را در بیمار، که تحت مراقبت قرار گرفته‌اند بهبود بخشد


بی،ه مطبوعاتی

یک درمان ضد رتروویروسی طول،‌اثر (LA-ART) که هر چهار تا هشت هفته یک‌بار انجام می‌شود و با خدمات حمایتی جامع ارائه می‌شود، HIV را در افرادی که قبلاً از نظر ویروسی سرکوب نشده بودند، سرکوب کرد. این بر اساس یک مطالعه نمایشی در حال انجام بر روی 133 فرد مبتلا به HIV در سانفرانسیسکو است که توسط مؤسسه ملی بهداشت تأمین شده است. این مطالعه بر دسترسی به افرادی متمرکز بود که در طول تاریخ دسترسی کمتری به درمان ضد رتروویروسی (ART) داشتند، از جمله افرادی که دچار ناامنی مسکن، بیماری‌های رو، و اختلالات مصرف مواد بودند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که ART تزریقی طول،‌اثر می‌تواند برای افرادی که با موانع درم، زیادی روبرو هستند و از لحاظ تاریخی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، مفید باشد.

این یافته ها در کنفرانس رتروویروس ها و عفونت های فرصت طلب (CROI) توسط مونیکا گاندی، MD، MPH، استاد پزشکی و رئیس بخش دانشیار در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، و مدیر پزشکی کلینیک HIV بخش 86 در بیمارستان عمومی سانفرانسیسکو. این تحقیق تا حدی توسط مؤسسه ملی آ،ژی و بیماری‌های عفونی (NIAID) و مؤسسه ملی سلامت روان (NIMH) که هر دو بخشی از مؤسسه ملی بهداشت هستند، پشتیب، شد.

«ART یک تغییر دهنده بازی پزشکی برای نجات جان افراد به ،وان درمان و به ،وان یک ابزار پیشگیری قوی با Undetectable=Untransmittable یا U=U بوده است. کارل دبلیو. دیفنباخ، دکترا، مدیر بخش ایدز NIAID، گفت: با این حال، ما شکاف های قابل توجهی برای افرادی داریم که همزمان با سلامت، مسکن و سایر چالش های اجتماعی-اقتصادی مواجه هستند. «پیشرفت در برابر همه‌گیری اچ‌آی‌وی مست،م این است که جوامع دسترسی به ،، را که در طول تاریخ پشت سر گذاشته‌اند، در اولویت قرار دهند، اما بیشترین سود را از ایجاد فرمول‌های جدیدتر و آسان‌تر از ART می‌برند.»

اگرچه گزینه‌های بسیار مؤثری برای ART خوراکی روزانه برای درمان HIV وجود دارد، اما موانع زیادی برای پایبندی وجود دارد، از جمله ناامنی مسکن یا غذایی، بیماری‌های رو، درمان‌نشده، اختلالات مصرف مواد، چالش‌های حمل‌ونقل، دخالت در سیستم قانونی و عوامل دیگر.

داروهای تزریقی طول، اثر، که هر چهار یا هشت هفته یکبار تجویز می شوند، می توانند به افراد کمک کنند تا بر برخی از این موانع درم، روزمره غلبه کنند. با این حال، تنها رژیم ،یبی LA-ART تایید شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای افراد مبتلا به HIV، کابوتگراویر تزریقی عضل، و ریلپیویرین، تنها برای بیمار، که قبلاً به سرکوب ویروسی دست یافته‌اند و در حال حاضر تحت ART خوراکی هستند، تایید شده است. به این ترتیب، افرادی که برای پایبندی به ART خوراکی روزانه با چالش هایی مواجه هستند، برای دسترسی به LA-ART نیز با موانعی روبرو هستند.

برای رفع این شکاف، دکتر گاندی و تیمش به دنبال این بودند که بیمار، را در مطالعه خود ثبت نام کنند که در طول تاریخ از خدمات کمتری برخوردار بوده اند، از جمله افرادی که میزان بالای مسکن ناپایدار، بیماری های رو، و اختلالات مصرف مواد داشتند. شرکت‌کنندگان برای واجد شرایط بودن برای مطالعه و شروع درمان با تزریقی طول،‌اثر، نیازی به ART خوراکی روزانه یا سرکوب ویروسی نداشتند.

بین ژوئن 2021 و نوامبر 2022، 133 شرکت‌کننده در مطالعه مبتلا به HIV شروع به LA-ART ،د، از جمله 57 نفر (43٪) با HIV درمان نشده یا سرکوب نشده و 76 نفر (57٪) که از نظر ویروسی در ART خوراکی سرکوب شدند. محققان هر دو هفته یکبار وضعیت سلامتی هر شرکت کننده را بررسی ،د و کارکنان داروخانه به طور منظم برنامه های تزریق را به بیماران یادآوری ،د.

در میان شرکت کنندگ، که مطالعه را با سرکوب ویروسی شروع ،د، همه (100٪) در طول دوره پیگیری سرکوب باقی ماندند. در میان شرکت‌کنندگ، که مطالعه را با سرکوب ویروسی شروع ن،د، در میانگین 33 روز، 55 نفر از 57 نفر (96.5%) به سرکوب ویروسی دست یافتند. تنها دو نفر از 133 شرکت‌کننده در مطالعه به سرکوب ویروسی دست نیافته‌اند یا آن را حفظ نکرده‌اند، نرخی معادل 1.5 درصد، مطابق با یافته‌های کارآزمایی‌های بالینی قبلی که LA-ART را در افراد مبتلا به HIV که در ART خوراکی روزانه به سرکوب ویروسی دست یافته بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

میانگین سنی شرکت‌کنندگان 45 سال بود و 88 درصد مردان سیس جندر، 68 درصد غیرسفیدپوست، 58 درصد مسکن ناپایدار، 8 درصد بی‌خانم،، 38 درصد بیماری رو، و 33 درصد مواد گزارش ،د. استفاده کنید.

دکتر گاندی گفت: «جمعیت بیماران ما شبیه جمعیت بیمار، نیست که در آزمایش‌های بالینی برای تعیین معیارهای تأیید ART طول،‌مدت ثبت نام کرده‌اند.» نقش محققان این است که به رفع نابرابری ها از طریق گنجاندن عمدی و پیشگیرانه گروه های مختلف در مطالعات ما کمک کنند و برای این جمعیت که نتایج موفقیت آمیزی مشابه با سایر کارآزمایی های بالینی داشته باشند، بسیار مهم و هیجان انگیز بود. ما می‌خواهیم این توانایی را داشته باشیم که این داروها را به بیمار، که بیشترین نفع را می‌برند، از جمله ،، که با چالش‌های پیروی از درمان روزانه مواجه هستند، ارائه دهیم.»

با هم، نتایج حاصل از سه کارآزمایی بالینی برجسته با بودجه NIAID –شروع کنید، هوشمندانه، و HPTN 052– به طور قطعی نشان داد که شروع سریع درمان ضدرتروویروسی پس از تشخیص HIV و ادامه آن بدون وقفه، از سلامت فرد مبتلا به HIV محافظت می کند و در عین حال از انتقال ویروس به شرکای ، جلوگیری می کند. با این حال، موانع مداوم، از جمله انگ، اغلب شروع ART را به تاخیر می اندازد و پایبندی را در میان افرادی که با چالش های بهداشتی و اجتماعی قابل توجهی روبرو هستند کاهش می دهد.

داده های کارآزمایی بالینی بیشتری در مورد اثربخشی LA-ART در دستیابی و حفظ سرکوب ویروسی در میان افرادی که با موانع درم، مواجه هستند مورد نیاز است. یک کارآزمایی بالینی تحت حمایت NIAID در حال انجام (مطالعه LATITUDE) که در شبکه گروه کارآزمایی‌های بالینی ایدز انجام شد، از یک طرح تصادفی برای مقایسه مستقیم اثربخشی رژیم‌های LA-ART و ART خوراکی در میان افرادی که چالش‌های پایبندی را تجربه می‌کنند، استفاده می‌کند.

نویسندگان مطالعه همچنین خاطرنشان می کنند که دسترسی به بیماران و پیگیری آنها به منابع فشرده نیاز دارد، محدودیتی که باید برای در دسترس قرار دادن LA-ART به طور گسترده برطرف شود.

«موثرترین درمان‌ها آنهایی هستند که در زندگی افرادی که به آن‌ها نیاز دارند، تن، داشته باشند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که با حمایت من،، ART طول،‌مدت می‌تواند برای افراد مبتلا به HIV که با موانعی در پیروی از درمان خوراکی روزانه مواجه هستند، کنترل ویروس را آسان‌تر کند.» D.

“دکتر. گاندی و تیمش در نهایت پیشرفته‌ترین درمان HIV را در دسترس افرادی قرار داده‌اند که دارای چالش‌های منحصربه‌فرد هستند، مانند افرادی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند، و به موفقیت دست یافته‌اند.» “این نقطه شیرین برای رسیدگی به HIV است – فکر ، خارج از چارچوب برای ارائه مراقبت به گونه ای که نیازهای مردم را برآورده کند، حتی زم، که این امر به این م،ی است که خارج از دیوارهای کلینیک، از طریق تلفن یا در خیابان های محله اتفاق می افتد. این را می توان انجام داد – اما نیاز به خلاقیت و عزم دارد.

برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های درم، مواد و سلامت روان در منطقه خود، با اداره خدمات سوء مصرف مواد و سلامت روان تماس بگیرید. خط کمک ملی در 1-800-662-HELP (4357) یا مراجعه کنید www.FindTreatment.gov.

ارجاع:

ام گاندی و همکاران “نرخ های بالای سرکوب ویروسی در ART طول، اثر در یک جمعیت بالینی شبکه ایمنی” (ارائه شماره 518). چکیده از کنفرانس 2023 رتروویروس ها و عفونت های فرصت طلب، 2023.

منابع مالی:

تحقیقات گزارش شده در این بی،ه مطبوعاتی تا حدی توسط موسسه ملی آ،ژی و بیماری های عفونی حمایت شده است (شماره جایزه 2P30AI027763) و موسسه ملی بهداشت روان (شماره جایزه R01MH123396).

###

درباره موسسه ملی آ،ژی و بیماری های عفونی (NIAID)NIAID تحقیقاتی را در NIH، در سراسر ایالات متحده و در سراسر جهان انجام می دهد و از آن حمایت می کند تا علل بیماری های عفونی و با واسطه ایمنی را مطالعه کند و ابزارهای بهتری برای پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری ها ایجاد کند. اخبار، برگه های اطلاعاتی و سایر مطالب مرتبط با NIAID در این سایت موجود است وب سایت NIAID.

درباره موسسه ملی سلامت روان (NIMH): ماموریت NIMH تغییر درک و درمان بیماری های رو، از طریق تحقیقات پایه و بالینی است و راه را برای پیشگیری، بهبودی و درمان هموار می کند. برای اطلاعات بیشتر به www.nimh.nih.gov مراجعه کنید.

درباره موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر (NIDA)NIDA بخشی از مؤسسه ملی بهداشت، و، بهداشت و خدمات انس، ایالات متحده است. NIDA از ا،ر تحقیقات جهان در مورد جنبه های بهداشتی مصرف مواد مخدر و اعتیاد پشتیب، می کند. این مؤسسه برنامه‌های متنوعی را برای اطلاع‌رس، به سیاست‌گذاری، بهبود عملکرد و پیشرفت علم اعتیاد انجام می‌دهد. برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد NIDA و برنامه های آن به سایت مراجعه کنید https://www.nida.nih.gov/.

درباره مؤسسه ملی بهداشت (NIH)NIH، آژانس تحقیقات پزشکی کشور، شامل 27 موسسه و مرکز است و بخشی از و، بهداشت و خدمات انس، ایالات متحده است. NIH اولین آژانس فدرال است که تحقیقات پزشکی پایه، بالینی و ترجمه را انجام و پشتیب، می کند و در حال بررسی علل، درمان ها و درمان بیماری های شایع و نادر است. برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد NIH و برنامه های آن، مراجعه کنید https://www.nih.gov/.

NIH…تبدیل اکتشاف به سلامت®


منبع: https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2023/long-acting-antiretroviral-therapy-suppresses-،-a،-people-with-unstable-،using-mental-illnesses-substance-use-disorder?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary