به گفته یک روانشناس مالی، فیلمنامه های پول و چرایی اهمیت آنها


اشتراک گذاری<،on cl،="SocialShare-socialShareButton" data-test-pro="false" data-test-ic="false">

دکتر بردلی کلونتز، روانشناس مالی و شورای FA CNBC و عضو آن، در مورد باورهای ناخودآگاه مردم درباره پول و اینکه از کجا آمده است، بحث می کند.

03:05

سه شنبه 11 آوریل 202312:30 بعد از ظهر EDT


منبع: https://www.cnbc.com/video/2023/04/11/money-scripts-and-why-they-matter-according-to-a-financial-psyc،logist.html