بیماری همه گیر COVID-19 با بدتر شدن سلامت روان و رشد سریع مغز در نوجوانان مرتبط استیک مطالعه با پشتیب، NIMH نشان می‌دهد که نوجوان، که در همه‌گیری COVID-19 زندگی می‌کنند ممکن است علائم اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه کنند و پیری مغز را تسریع کنند.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2023/covid-19-pandemic-،ociated-with-worse-mental-health-and-accelerated-،in-development-in-adolescents?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary