سری سخنرانان نوآوری کارگردان: اثرات HIV-1 و SARS-CoV-2 بر سلامت مغز و ذهن: داستان دو ویروسسرنا اسپودیچ، MD، MA درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های بین ویروس‌های HIV-1 و SARS-CoV-2 و اینکه چگونه این دانش می‌تواند به تحقیقات در مورد SARS-CoV-2 کمک کند، بحث کرد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/media/2022/directors-innovation-speaker-series-،-1-and-sars-cov-2-effects-on-،in-and-mind-health-a-tale-of-two-viruses?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary