سری سخنرانان نوآوری کارگردان: اثرات HIV-1 و SARS-CoV-2 بر سلامت مغز و ذهن: داستان دو ویروسدر یک گپ مجازی کنار آتش، سرنا اسپودیچ، MD، MA، و مدیر NIMH، جاشوا آ. گوردون، MD، Ph.D. درباره تأثیر ویروس های HIV-1 و SARS-CoV-2 بر سیستم عصبی مرکزی، شباهت ها بحث خواهند کرد. و تفاوت در آسیب شناسی و اثرات بالینی، و اینکه چگونه این دانش می تواند تحقیقات و مداخلات برای SARS-CoV-2 را نشان دهد.


منبع: http://pubprd.nimh.nih.gov/news/events/announcements/directors-innovation-speaker-series-،-1-and-sars-cov-2-effects-on-،in-and-mind-health-a-tale-of-two-viruses?utm_source=rss_readers&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_summary