کلیساها، کنیسه ها باز بودن و امنیت را در طول تعطیلات متعادل می کنندمنبع: https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/12/22/churches-security-ahead-،liday-services/10860578002/